PRE-/POSTNATALE THERAPIE


• PRENATALE THERAPIE

Tussen de 30ste en 35ste week van de zwangerschap worden ademhalings- en perstechnieken aangeleerd in combinatie met tips en oefeningen die tijdens de bevalling nuttig kunnen zijn.

Een stabiele en evenwichtige lichaamshouding verkrijgen (preventie van rugklachten!) en bewustwording van de bekkenbodem ontwikkelen zorgen ervoor dat de zwangere vrouw actief en fit blijft!

Tijdens de laatste prenatale les wordt de partner mee uitgenodigd zodat deze zijn vrouw kan masseren in moeilijke perioden en kan bijstaan bij het oefenen thuis.

• POSTNATALE THERAPIE

Tijdens de zwangerschap zijn de buik- en bekkenbodemspieren onderhevig geweest aan een grote rekkende kracht. De nadruk ligt hier op herstel en versteviging van zowel de bekkenbodemspieren, heupspieren, buikspieren als rugspieren (6 tot 8 weken na de bevalling).

Incontinentie-problemen (ongewenst verlies van urine of stoelgang tijdens het niezen, hoesten, sporten of lachen) worden door bekkenbodemkinesitherapie op effectieve wijze aangepakt!